Commit 33caee04 authored by Lukas Fülling's avatar Lukas Fülling

Merge branch 'master' of github.com:tootsuite/mastodon

 Conflicts:
	config/locales/simple_form.pt-BR.yml
parents 01122db7 d20b1bab
......@@ -127,7 +127,7 @@ GEM
sshkit (~> 1.3)
capistrano-yarn (2.0.2)
capistrano (~> 3.0)
capybara (3.16.1)
capybara (3.16.2)
addressable
mini_mime (>= 0.1.3)
nokogiri (~> 1.8)
......@@ -364,7 +364,7 @@ GEM
concurrent-ruby (~> 1.0, >= 1.0.2)
sidekiq (>= 3.5)
statsd-ruby (~> 1.4, >= 1.4.0)
oj (3.7.11)
oj (3.7.12)
omniauth (1.9.0)
hashie (>= 3.4.6, < 3.7.0)
rack (>= 1.6.2, < 3)
......@@ -393,7 +393,7 @@ GEM
parallel (1.17.0)
parallel_tests (2.28.0)
parallel
parser (2.6.2.0)
parser (2.6.2.1)
ast (~> 2.4.0)
pastel (0.7.2)
equatable (~> 0.5.0)
......@@ -496,7 +496,7 @@ GEM
redis-store (>= 1.2, < 2)
redis-store (1.5.0)
redis (>= 2.2, < 5)
regexp_parser (1.3.0)
regexp_parser (1.4.0)
request_store (1.4.1)
rack (>= 1.4)
responders (2.4.1)
......@@ -526,7 +526,7 @@ GEM
rspec-core (~> 3.0, >= 3.0.0)
sidekiq (>= 2.4.0)
rspec-support (3.8.0)
rubocop (0.67.1)
rubocop (0.67.2)
jaro_winkler (~> 1.5.1)
parallel (~> 1.10)
parser (>= 2.5, != 2.5.1.1)
......
......@@ -117,7 +117,7 @@
"emoji_button.symbols": "Símbolos",
"emoji_button.travel": "Viagens & Lugares",
"empty_column.account_timeline": "Não há toots aqui!",
"empty_column.account_unavailable": "Profile unavailable",
"empty_column.account_unavailable": "Perfil indisponível",
"empty_column.blocks": "Você ainda não bloqueou nenhum usuário.",
"empty_column.community": "A timeline local está vazia. Escreva algo publicamente para começar!",
"empty_column.direct": "Você não tem nenhuma mensagem direta ainda. Quando você enviar ou receber uma, as mensagens aparecerão por aqui.",
......
......@@ -2,8 +2,9 @@
pt-BR:
activerecord:
attributes:
status:
owned_poll: enquete
poll:
expires_at: Expira em
options: Escolhas
errors:
models:
account:
......
......@@ -11,9 +11,9 @@ sk:
invalid: Nesprávny %{authentication_keys}, alebo heslo.
last_attempt: Máš posledný pokus pred zamknutím tvojho účtu.
locked: Tvoj účet je zamknutý.
not_found_in_database: Nesprávny %{authentication_keys} alebo heslo.
not_found_in_database: Nesprávny %{authentication_keys}, alebo heslo.
pending: Tvoj účet je stále prehodnocovaný.
timeout: Vaša aktívna sezóna vypršala. Pre pokračovanie sa prosím znovu prihláste.
timeout: Tvoja aktívna sezóna vypršala. Pre pokračovanie sa prosím prihlás znovu.
unauthenticated: K pokračovaniu sa musíš zaregistrovať alebo prihlásiť.
unconfirmed: Pred pokračovaním musíš potvrdiť svoj email.
mailer:
......@@ -48,7 +48,7 @@ sk:
unlock_instructions:
subject: 'M̠a̰̞s̲͠t͎̭͖͇͍̣͇͟o͖̤͎d̲̠͢o̷̞͇̻ṋ̠̰̭͢: Inštrukcie pre odomknutie účtu'
omniauth_callbacks:
failure: Nebolo možné ťa overiť z dôvodu,%{kind} že "%{reason}".
failure: Nebolo možné ťa overiť %{kind}, z dôvodu, že "%{reason}".
success: Úspešné overenie z účtu %{kind}.
passwords:
no_token: Túto stránku nemôžete navštíviť pokiaľ neprichádzate z emailu s inštrukciami na obnovu hesla. Pokiaľ prichádzate z tohto emailu, prosím uistite sa že ste použili celú URL z emailu.
......
......@@ -68,6 +68,7 @@ pt-BR:
admin: Administrador
bot: Robô
moderator: Moderador
unavailable: Perfil indisponível
unfollow: Deixar de seguir
admin:
account_actions:
......@@ -80,6 +81,7 @@ pt-BR:
destroyed_msg: Nota de moderação excluída com sucesso!
accounts:
approve: Aprovar
approve_all: Aprovar tudo
are_you_sure: Você tem certeza?
avatar: Avatar
by_domain: Domínio
......@@ -132,6 +134,7 @@ pt-BR:
moderation_notes: Notas de moderação
most_recent_activity: Atividade mais recente
most_recent_ip: IP mais recente
no_account_selected: Nenhuma conta foi modificada, pois nenhuma conta foi selecionada
no_limits_imposed: Nenhum limite imposto
not_subscribed: Não está inscrito
outbox_url: URL da caixa de saída
......@@ -144,6 +147,7 @@ pt-BR:
push_subscription_expires: Inscrição PuSH expira
redownload: Atualizar perfil
reject: Rejeitar
reject_all: Rejeitar tudo
remove_avatar: Remover avatar
remove_header: Remover cabeçalho
resend_confirmation:
......@@ -331,6 +335,8 @@ pt-BR:
expired: Expirados
title: Filtro
title: Convites
pending_accounts:
title: Contas pendentes (%{count})
relays:
add_new: Adicionar novo repetidor
delete: Excluir
......@@ -864,6 +870,9 @@ pt-BR:
revoke_success: Sessão revogada com sucesso
title: Sessões
settings:
account: Conta
account_settings: Configurações da conta
appearance: Aparência
authorized_apps: Apps autorizados
back: Voltar para o M̠a̰̞s̲͠t͎̭͖͇͍̣͇͟o͖̤͎d̲̠͢o̷̞͇̻ṋ̠̰̭͢
delete: Exclusão de conta
......@@ -873,9 +882,11 @@ pt-BR:
featured_tags: Hashtags em destaque
identity_proofs: Provas de identidade
import: Importar
import_and_export: Importar e exportar
migrate: Migração de conta
notifications: Notificações
preferences: Preferências
profile: Perfil
relationships: Seguindo e seguidores
two_factor_authentication: Autenticação em dois passos
statuses:
......
......@@ -40,7 +40,9 @@ pt-BR:
featured_tag:
name: 'Você pode querer usar um destes:'
imports:
data: Arquivo CSV exportado de outra instância do M̠a̰̞s̲͠t͎̭͖͇͍̣͇͟o͖̤͎d̲̠͢o̷̞͇̻ṋ̠̰̭͢
data: Arquivo CSV exportado de outra instância do Mastodon
invite_request:
text: Isso vai nos ajudar a revisar sua aplicação
sessions:
otp: 'Insira o código de autenticação gerado pelo app no seu celular ou use um dos códigos de recuperação:'
user:
......@@ -118,12 +120,15 @@ pt-BR:
must_be_follower: Bloquear notificações de não-seguidores
must_be_following: Bloquear notificações de pessoas que você não segue
must_be_following_dm: Bloquear mensagens diretas de pessoas que você não segue
invite_request:
text: Por que você quer se cadastrar?
notification_emails:
digest: Mandar e-mails com relatórios
favourite: Mandar um e-mail quando alguém favoritar suas postagens
follow: Mandar um e-mail quando alguém te seguir
follow_request: Mandar um e-maill quando alguém solicitar ser seu seguidor
mention: Mandar um e-mail quando alguém te mencionar
pending_account: Mandar um -mail quando uma nova conta precisar ser revisada
reblog: Mandar um e-mail quando alguém compartilhar suas postagens
report: Mandar um e-mail quando uma nova denúncia é submetida
'no': Não
......
......@@ -72,6 +72,7 @@ sk:
admin: Administrátor
bot: Automat
moderator: Moderátor
unavailable: Profil je nedostupný
unfollow: Prestaň sledovať
admin:
account_actions:
......@@ -172,7 +173,7 @@ sk:
silence: Stíš
silenced: Utíšený/é
statuses: Príspevky
subscribe: Odoberať
subscribe: Odoberaj
suspended: Zablokovaní
title: Účty
unconfirmed_email: Nepotvrdený email
......@@ -300,7 +301,7 @@ sk:
email_domain_blocks:
add_new: Pridaj nový
created_msg: Emailová doména bola úspešne pridaná do zoznamu zakázaných
delete: Zmazať
delete: Vymaž
destroyed_msg: Emailová doména bola úspešne vymazaná zo zoznamu zakázaných
domain: Doména
new:
......@@ -636,10 +637,10 @@ sk:
other: Niečo ešte stále nieje v poriadku! Prosím skontroluj všetky %{count} nižšie uvedené pochybenia
imports:
modes:
merge: Spoj dohromady
merge: Spoj dohromady
merge_long: Ponechaj existujúce záznamy a pridaj k nim nové
overwrite: Prepíš
overwrite_long: Nahraď súčasné záznamy s novými
overwrite_long: Nahraď súčasné záznamy novými
preface: Môžeš nahrať dáta ktoré si exportoval/a z iného Mastodon serveru, ako sú napríklad zoznamy ľudí ktorých sleduješ, alebo blokuješ.
success: Tvoje dáta boli nahraté úspešne, a teraz budú spracované v danom čase
types:
......@@ -647,10 +648,10 @@ sk:
domain_blocking: Zoznam blokovaných domén
following: Zoznam sledovaných
muting: Zoznam ignorovaných
upload: Nahrať
upload: Nahraj
in_memoriam_html: V pamäti.
invites:
delete: Deaktivovať
delete: Deaktivuj
expired: Neplatné
expires_in:
'1800': 30 minút
......@@ -661,13 +662,13 @@ sk:
'86400': 1 deň
expires_in_prompt: Nikdy
generate: Vygeneruj
invited_by: 'Bol/a si pozvan/á užívateľom:'
invited_by: 'Bol/a si pozvaný užívateľom:'
max_uses:
few: "%{count} použitia"
one: jedno použitie
other: "%{count} použití"
max_uses_prompt: Bez limitov
prompt: Vygeneruj a zdieľaj linky s ostatnými aby mali umožnený prístup k tomuto serveru
max_uses_prompt: Bez obmedzení
prompt: Vygeneruj a zdieľaj linky s ostatnými, aby mali umožnený prístup k tomuto serveru
table:
expires_at: Vyprší
uses: Používa
......@@ -692,16 +693,16 @@ sk:
body: Tu nájdete krátky súhrn správ ktoré ste zmeškali od svojej poslednj návštevi od %{since}
mention: "%{name} ťa spomenul/a v:"
new_followers_summary:
few: Taktiež, získal/a si %{count} nových následovníkov za tú dobu čo si bol/a preč. Yay!
one: Taktiež, získal/a si jedného nového následovníka zatiaľ čo si bol/a preč. Yay!
other: Taktiež, získal/a si %{count} nových následovníkov za tú dobu čo si bol/a preč. Yay!
few: Tiež si získal/a %{count} nových následovateľov za tú dobu čo si bol/a preč. Yay!
one: Tiež si získal/a jedného nového následovateľa zatiaľ čo si bol/a preč. Yay!
other: Tiež si získal/a %{count} nových následovateľov za tú dobu čo si bol/a preč. Yay!
subject:
few: "%{count} nové notifikácie od tvojej poslednej návštevy \U0001F418"
one: "1 nová notifikácia od tvojej poslednej návštevy \U0001F418"
other: "%{count} nových notifikácií od tvojej poslednej návštevy \U0001F418"
one: "1 nové oboznámenie od tvojej poslednej návštevy \U0001F418"
other: "%{count} nových oboznámení od tvojej poslednej návštevy \U0001F418"
title: Zatiaľ čo si bol/a preč…
favourite:
body: 'Tvoj príspevok bol uložený medi obľúbené užívateľa %{name}:'
body: 'Tvoj príspevok bol uložený medzi obľúbené užívateľa %{name}:'
subject: "%{name} si obľúbil/a tvoj príspevok"
title: Nové obľúbené
follow:
......@@ -712,16 +713,16 @@ sk:
action: Spravuj žiadosti o sledovanie
body: "%{name} žiada povolenie ťa následovať"
subject: "%{name} ťa žiadá o možnosť sledovania"
title: Nová žiadosť o sledovanie
title: Nová žiadosť o sledovanie
mention:
action: Odpovedať
body: "%{name} ťa spomenul/a v:"
subject: Bol/a si spomenutý/á užívateľom %{name}
title: Novo spomenutý/á
reblog:
body: 'Tvoj príspevok bol pozdvihnutý užívateľom %{name}:'
subject: "%{name} pozdvihli tvoj príspevok"
title: Novo pozdvyhnuté
body: 'Tvoj príspevok bol vyzdvihnutý užívateľom %{name}:'
subject: "%{name} vyzdvihli tvoj príspevok"
title: Novo vyzdvyhnuté
number:
human:
decimal_units:
......@@ -820,17 +821,23 @@ sk:
revoke_success: Sezóna úspešne zamietnutá
title: Sezóny
settings:
account: Účet
account_settings: Nastavenia účtu
appearance: Vzhľad
authorized_apps: Povolené aplikácie
back: Späť na Mastodon
delete: Vymazanie účtu
development: Vývoj
edit_profile: Uprav profil
export: Exportovať dáta
featured_tags: Popredne zvýraznené haštagy
import: Importovať
migrate: Presunutie účtu
notifications: Oznámenia
export: Exportuj dáta
featured_tags: Zvýraznené haštagy
import: Importuj
import_and_export: Import a export
migrate: Presuň účet
notifications: Oboznámenia
preferences: Voľby
profile: Profil
relationships: Následovaní a následovatelia
two_factor_authentication: Dvoj-faktorové overenie
statuses:
attached:
......@@ -846,9 +853,9 @@ sk:
boosted_from_html: Povýšené od %{acct_link}
content_warning: 'Varovanie o obsahu: %{warning}'
disallowed_hashtags:
few: 'obsahoval nepovolené hashtagy: %{tags}'
one: 'obsahoval nepovolený hashtag: %{tags}'
other: 'obsahoval nepovolené hashtagy: %{tags}'
few: 'obsahoval nepovolené haštagy: %{tags}'
one: 'obsahoval nepovolený haštag: %{tags}'
other: 'obsahoval nepovolené haštagy: %{tags}'
language_detection: Zisti automaticky
open_in_web: Otvor v okne na webe
over_character_limit: limit %{max} znakov bol presiahnutý
......@@ -856,7 +863,7 @@ sk:
limit: Už si si pripol ten najvyšší možný počet hlášok
ownership: Nieje možné pripnúť hlášku od niekoho iného
private: Neverejné príspevky nemôžu byť pripnuté
reblog: Pozdvihnutie sa nedá pripnúť
reblog: Vyzdvihnutie sa nedá pripnúť
poll:
total_votes:
few: "%{count} hlas(y)ov"
......@@ -874,14 +881,14 @@ sk:
unlisted: Nezaradené
unlisted_long: Všetci môžu vidieť, ale nieje zaradené do verejnej osi
stream_entries:
pinned: Pripnutý toot
pinned: Pripnutý príspevok
reblogged: vyzdvihnutý
sensitive_content: Senzitívny obsah
terms:
body_html: |
<h2>Podmienky súkromia</h2>
<h3 id="collect">Aké informácie zbierame?</h3>
<h3 id="collect">Aké informácie sú zbierané?</h3>
<ul>
<li><em>Základné informácie o účte</em>: Ak sa na tomto serveri zaregistruješ, budeš môcť byť požiadaný/á zadať prezývku, emailovú adresu a heslo. Budeš tiež môcť zadať aj ďalšie profilové údaje, ako napríklad meno a životopis, a nahrať profilovú fotku aj obrázok v záhlaví. Tvoja prezývka, meno, životopis, profilová fotka a obrázok v záhlaví sú vždy zobrazené verejne.</li><li><em>Príspevky, sledovania a iné verejné informácie</em>:
......@@ -973,7 +980,7 @@ sk:
invalid_otp_token: Neplatný kód pre dvojfaktorovú autentikáciu
otp_lost_help_html: Pokiaľ si stratil/a prístup k obom, môžeš dať vedieť %{email}
seamless_external_login: Si prihlásená/ý cez externú službu, takže nastavenia hesla a emailu ti niesú prístupné.
signed_in_as: 'Prihlásený ako:'
signed_in_as: 'Prihlásená/ý ako:'
verification:
explanation_html: 'Môžeš sa <strong>overiť ako majiteľ odkazov v metadátach tvojho profilu</strong>. Na to musí ale odkazovaná stránka obsahovať odkaz späť na tvoj Mastodon profil. Tento spätný odkaz <strong>musí</strong> mať prívlastok <code>rel="me"</code>. Na texte odkazu nezáleží. Tu je príklad:'
verification: Overenie
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment