Commit 44475bbc authored by marcin miko艂ajczak's avatar marcin miko艂ajczak Committed by Eugen Rochko

i18n:馃嚨馃嚤 (#10199)

Signed-off-by: 's avatarMarcin Miko艂ajczak <me@m4sk.in>
parent 34f261e6
......@@ -73,6 +73,10 @@
"compose_form.lock_disclaimer": "Twoje konto nie jest {locked}. Ka偶dy, kto Ci臋 艣ledzi, mo偶e wy艣wietla膰 Twoje wpisy przeznaczone tylko dla 艣ledz膮cych.",
"compose_form.lock_disclaimer.lock": "zablokowane",
"compose_form.placeholder": "Co Ci chodzi po g艂owie?",
"compose_form.poll.add_option": "Dodaj opcj臋",
"compose_form.poll.duration": "Czas trwania g艂osowania",
"compose_form.poll.option_placeholder": "Opcja {number}",
"compose_form.poll.remove_option": "Usu艅 t臋 opcj臋",
"compose_form.publish": "Wy艣lij",
"compose_form.publish_loud": "{publish}!",
"compose_form.sensitive.marked": "Zawarto艣膰 multimedia jest oznaczona jako wra偶liwa",
......@@ -142,8 +146,8 @@
"hashtag.column_header.tag_mode.all": "i {additional}",
"hashtag.column_header.tag_mode.any": "lub {additional}",
"hashtag.column_header.tag_mode.none": "bez {additional}",
"hashtag.column_settings.select.no_options_message": "No suggestions found",
"hashtag.column_settings.select.placeholder": "Enter hashtags鈥",
"hashtag.column_settings.select.no_options_message": "Nie odnaleziono sugestii",
"hashtag.column_settings.select.placeholder": "Wprowad藕 hashtagi鈥",
"hashtag.column_settings.tag_mode.all": "Wszystkie",
"hashtag.column_settings.tag_mode.any": "Dowolne",
"hashtag.column_settings.tag_mode.none": "呕adne",
......@@ -151,6 +155,9 @@
"home.column_settings.basic": "Podstawowe",
"home.column_settings.show_reblogs": "Pokazuj podbicia",
"home.column_settings.show_replies": "Pokazuj odpowiedzi",
"intervals.full.minutes": "{number, plural, one {# minuta} few {# minuty} many {# minut} other {# minut}}",
"intervals.full.hours": "{number, plural, one {# godzina} few {# godziny} many {# godzin} other {# godzin}}",
"intervals.full.days": "{number, plural, one {# dzie艅} few {# dni} many {# dni} other {# dni}}",
"introduction.federation.action": "Dalej",
"introduction.federation.federated.headline": "O艣 czasu federacji",
"introduction.federation.federated.text": "Publiczne wpisy os贸b z tego ca艂ego Fediwersum pojawiaj膮 si臋 na lokalnej osi czasu.",
......@@ -206,7 +213,7 @@
"lists.account.remove": "Usun膮膰 z listy",
"lists.delete": "Usu艅 list臋",
"lists.edit": "Edytuj list臋",
"lists.edit.submit": "Change title",
"lists.edit.submit": "Zmie艅 tytu艂",
"lists.new.create": "Utw贸rz list臋",
"lists.new.title_placeholder": "Wprowad藕 tytu艂 listy",
"lists.search": "Szukaj w艣r贸d os贸b kt贸re 艣ledzisz",
......@@ -260,10 +267,12 @@
"notifications.filter.follows": "艢ledzenia",
"notifications.filter.mentions": "Wspomienia",
"notifications.group": "{count, number} {count, plural, one {powiadomienie} few {powiadomienia} many {powiadomie艅} more {powiadomie艅}}",
"poll.closed": "Closed",
"poll.refresh": "Refresh",
"poll.total_votes": "{count, plural, one {# vote} other {# votes}}",
"poll.vote": "Vote",
"poll.closed": "Zamkni臋te",
"poll.refresh": "Od艣wie偶",
"poll.total_votes": "{count, plural, one {# g艂os} few {# g艂osy} many {# g艂os贸w} other {# g艂os贸w}}",
"poll.vote": "Zag艂osuj",
"poll_button.add_poll": "Dodaj g艂osowanie",
"poll_button.remove_poll": "Usu艅 g艂osowanie",
"privacy.change": "Dostosuj widoczno艣膰 wpis贸w",
"privacy.direct.long": "Widoczny tylko dla wspomnianych",
"privacy.direct.short": "Bezpo艣rednio",
......@@ -304,7 +313,7 @@
"status.block": "Zablokuj @{name}",
"status.cancel_reblog_private": "Cofnij podbicie",
"status.cannot_reblog": "Ten wpis nie mo偶e zosta膰 podbity",
"status.copy": "Copy link to status",
"status.copy": "Skopiuj odno艣nik do wpisu",
"status.delete": "Usu艅",
"status.detailed_status": "Szczeg贸艂owy widok konwersacji",
"status.direct": "Wy艣lij wiadomo艣膰 bezpo艣redni膮 do @{name}",
......@@ -346,11 +355,11 @@
"tabs_bar.local_timeline": "Lokalne",
"tabs_bar.notifications": "Powiadomienia",
"tabs_bar.search": "Szukaj",
"time_remaining.days": "{number, plural, one {# day} other {# days}} left",
"time_remaining.hours": "{number, plural, one {# hour} other {# hours}} left",
"time_remaining.minutes": "{number, plural, one {# minute} other {# minutes}} left",
"time_remaining.moments": "Moments remaining",
"time_remaining.seconds": "{number, plural, one {# second} other {# seconds}} left",
"time_remaining.days": "{number, plural, one {Pozosta艂 # dzie艅} few {Pozosta艂y # dni} many {Pozosta艂o # dni} other {Pozosta艂o # dni}}",
"time_remaining.hours": "{number, plural, one {Pozosta艂a # godzina} few {Pozosta艂y # godziny} many {Pozosta艂o # godzin} other {Pozosta艂o # godzin}}",
"time_remaining.minutes": "{number, plural, one {Pozosta艂a # minuta} few {Pozosta艂y # minuty} many {Pozosta艂o # minut} other {Pozosta艂o # minut}}",
"time_remaining.moments": "Pozosta艂a chwila",
"time_remaining.seconds": "{number, plural, one {Pozosta艂a # sekunda} few {Pozosta艂y # sekundy} many {Pozosta艂o # sekund} other {Pozosta艂o # sekund}}",
"trends.count_by_accounts": "{count} {rawCount, plural, one {osoba rozmawia} few {osoby rozmawiaj膮} other {os贸b rozmawia}} o tym",
"ui.beforeunload": "Utracisz tworzony wpis, je偶eli opu艣cisz Mastodona.",
"upload_area.title": "Przeci膮gnij i upu艣膰 aby wys艂a膰",
......@@ -359,7 +368,7 @@
"upload_form.description": "Wprowad藕 opis dla niewidomych i niedowidz膮cych",
"upload_form.focus": "Dopasuj podgl膮d",
"upload_form.undo": "Usu艅",
"upload_progress.label": "Wysy艂anie...",
"upload_progress.label": "Wysy艂anie",
"video.close": "Zamknij film",
"video.exit_fullscreen": "Opu艣膰 tryb pe艂noekranowy",
"video.expand": "Rozszerz film",
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment